ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
บริการถ่ายวิดีโอ
โดย Admin User - Friday, 26 January 2018, 10:24AM
 

 
รูปภาพของAdmin User
กำหนดการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอน (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Admin User - Friday, 26 January 2018, 10:24AM
 
รูปภาพของจตุรงค์ กอแก้ว
ขอแสดงความยินดี
โดย จตุรงค์ กอแก้ว - Wednesday, 9 August 2017, 3:19PM
 
อแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัล การประกวดพัฒนาสื่อ "โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning"

รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80% - 84% (เงินรางวัล 7,000 บาท)

  • อาจารย์ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 

--------------------------------------------------------------------------

รางวัล...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(25 คำ)