Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของจตุรงค์ กอแก้ว
ขอแสดงความยินดี
โดย จตุรงค์ กอแก้ว - Tuesday, 14 August 2018, 9:21AM
 
อแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัล การประกวดพัฒนาสื่อ "โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning"

รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80% - 84% (เงินรางวัล 7,000 บาท)

  • อาจารย์ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 

--------------------------------------------------------------------------

รางวัล...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(17 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
บริการถ่ายวิดีโอ
โดย Admin User - Friday, 26 January 2018, 10:24AM
 

 
รูปภาพของAdmin User
ประกาศ
โดย Admin User - Friday, 21 October 2016, 11:12AM
 

หากอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ได้ ติดต่อ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.01)

โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 2735,2736

-------------------------------------------------------------------------...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(14 คำ)