ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
กำหนดการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอน (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Admin User - Friday, 8 December 2017, 3:53PM
 
รูปภาพของจตุรงค์ กอแก้ว
ขอแสดงความยินดี
โดย จตุรงค์ กอแก้ว - Wednesday, 9 August 2017, 3:19PM
 
อแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัล การประกวดพัฒนาสื่อ "โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning"

รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80% - 84% (เงินรางวัล 7,000 บาท)

  • อาจารย์ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 

--------------------------------------------------------------------------

รางวัล...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(25 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
ประกาศ
โดย Admin User - Friday, 21 October 2016, 11:12AM
 

หากอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ได้ ติดต่อ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

สำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.01)

โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 2735,2736

-------------------------------------------------------------------------...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(14 คำ)