ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
การประเมินผลการใช้งาน บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2562
โดย Admin User - Monday, 29 April 2019, 9:04AM
 

 
รูปภาพของAdmin User
รายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2562
โดย Admin User - Monday, 29 April 2019, 9:03AM
 

 
รูปภาพของAdmin User
กำหนดการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอน (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย Admin User - Wednesday, 2 January 2019, 2:54PM
 

กำหนดการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอน (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562