ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องอุดมคติและอุดมการณ์ของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก ความผิด ความควร ไม่ควร ทางจริยธรรม มาตรฐานที่ใช้ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม