ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของจตุรงค์ กอแก้ว
ขอแสดงความยินดี
โดย จตุรงค์ กอแก้ว - Wednesday, 9 August 2017, 3:19PM
 
อแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัล การประกวดพัฒนาสื่อ "โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning"

รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80% - 84% (เงินรางวัล 7,000 บาท)

  • อาจารย์ เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 

--------------------------------------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% - 79%  (เงินรางวัล 5,000 บาท)

  • รศ. เบญจมาศ อภิสิทธฺ์ภิญโญ

--------------------------------------------------------------------------

รางวัลชมเชย 3 รางวัล คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70% - 74% (เงินรางวัล 2,000 บาท)

  • ดร.วรฤธิ์ กอปรสิรพัฒน์
  • ดร.ลักษมี โขมโนทัย
  • อาจารย์ ธิดานุช พุทธสิมมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แก้ไขโดย Admin User - Thursday, 27 July 2017, 2:30PM)