อบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS และ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอและเสียง วันที่ 13 ธันวาคม 2559

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) วิทยากร คือ นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

เป้าหมาย 

อาจารย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วันอบรม 

13 ธันวาคม 2559

เวลาอบรม 

13.30 -16.30 น.

สถานที่อบรม 

IT Learning Center (27.01.01)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 28 February 2017, 9:12AM