อบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6 วันที่ 14 ธันวาคม 2559

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6

เป้าหมาย 

อาจารย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วันอบรม 

14 ธันวาคม 2559

เวลาอบรม 

13.00 - 16.30 น.

สถานที่อบรม 

IT Learning Center (27.01.01)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 28 February 2017, 9:30AM