อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016 วันที่ 4 มกราคม 2560

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016

เป้าหมาย 

อาจารย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วันอบรม 

14 ธันวาคม 2559

เวลาอบรม 

9.00 - 12.00 น.

สถานที่อบรม 

IT Learning Center (27.01.01)

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 28 February 2017, 9:38AM