กรุณาป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสผ่าน
คำอธิบาย
1. กรอกรหัสนักศึกษา
2. ใส่ วันเดือนปีเกิด ให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น(สำหรับนักศึกษาที่รหัสนักศึกษาขึ้น ด้วย 60 ให้ใส่ วัน/เดือน/ปี เช่น 5051999 ปีให้กรอกเป็น ค.ศ.)
3. กดตรวจสอบ